http://abu-bratislava.sk/

Vstúpte | O podujatí | Biblia-online | Aktuálne | Záznam | Priebeh+Zoznam | Kontakt

Biblia dňom i nocou

Kostol sv. Ladislava, Bratislava
  
>>informácie o podujatí<<
Od pondelka 26. novembra 2012 od 9:00 hod. (po nedeli Krista Kráľa) do piatka 30. novembra 2012 do 19:30 hod. sa po tretíkrát čítalo celé Sväté písmo. Čítanie zahájil aj zakončil bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.
Súvislé čítanie a počúvanie Svätého písma v roku 2012 bolo súčasťou Roku svätých Cyrila a Metoda, pretože to boli práve oni, ktorí našim predkom priniesli posolstvo evanjelia a Sväté písmo v reči ľudu.
Zároveň bolo súčasťou podujatí konaných pri príležitosti Roku viery, vyhláseného pápežom Benediktom XVI., pretože kresťanská viera má svoje základy a čerpá z pokladov Svätého písma.

web © 2010-2013 Juraj Vidéky
logo © 2010-2013 Feri Bakyta